Wiadomości i Tematy

18 maj 2011

Rohm i ARKRAY stworzą sojusz rynkowy
związany z Systemem badania krwi z użyciem mikro-próbek

Firmy ARKRAY, Inc. (siedziba główna: Kyoto city; Prezes i Dyrektor Wykonawczy Shigeru Doi) oraz Rohm Co., Ltd. (siedziba główna: Kyoto city; Prezes Satoshi Sawamura) w dniu 14 marca 2011 r. podpisały umowę, na mocy której ARKRAY będzie zajmowała się dystrybucją systemu badania krwi z użyciem mikro-próbek do celów klinicznych w Japonii. Będąc pionierem w badaniach nad cukrzycą, firma ARKRAY oferuje szeroki wybór produktów od pomiaru HbA1c do samodzielnego badania poziomu glukozy we krwi; posiadając jedną z najlepszych sieci sprzedaży w sektorze badań klinicznych, jest liderem rynku od ponad 40 lat. Firma Rohm, która zajmuje się sprzedażą tego urządzenia od 2008 r, rozwinęła system badań krwi z użyciem mikro-próbek oparty o technikę mikro-przetwarzania realizowaną poprzez rozwój LSI i technologię μTAS wykorzystywaną w opracowaniu biochipów w ciągu ostatnich 10 lat. Łącząc siły obu firm, ARKRAY i Rohm rozpoczną teraz współpracę w sprzedaży głównie nakierowanej na rynek klinik badawczych.

Cel

Celem tej współpracy jest zaspokojenie potrzeb medycznych krajowego rynku klinicznego, związanych z szybkimi badaniami bardzo małych próbek z dużą dokładnością, wykorzystując do tego celu system badania krwi z użyciem mikro-próbki firmy Rohm (nazwa produktu producenta: SPOTCHEMTM BANALYST SI-3610) jako produktu producenta na krajowym rynku klinicznym, na którym firma ARKRAY tworzyła swoją sieć przez ostatnie kilka lat.

Kontekst współpracy w sprzedaży systemów badania krwi z użyciem mikro-próbek

Firma Rohm, która wchodzi na rynek medyczny z wiedzą o półprzewodnikach, oraz firma ARKRAY, pionier w badaniu cukrzycy, z poważnymi kanałami sprzedaży na krajowym rynku klinicznym, łączą siły w celu stworzenia sojuszu, którego celem jest wprowadzenie na rynek lepszych rozwiązań dla potrzeb medycznych.
To partnerstwo doprowadzi do rozszerzenia linii urządzeń do badań klinicznych oraz możliwości dostarczania rozwiązań szerszej grupie klientów. Z drugiej strony, Rohm zwiększy swój udział w rynku badań klinicznych poprzez ekspansję kanałów dystrybucji.

Treść współpracy w zakresie sprzedaży

ARKRAY otrzyma od Rohm dostawę systemu badania krwi z użyciem mikro-próbek oraz materiały eksploatacyjne.
ARKRAY będzie punktem kontaktowym w obsłudze posprzedażowej produktów dystrybuowanych przez ARKRAY.

W sprzedaży:

Przenośny, odśrodkowy chemiczny analizator kliniczny "SPOTCHEMTM BANALYST SI-3610".
Kompaktowy system badania krwi wykorzystujący technologię μTAS*
Mikro-próbki krwi: 4μL (9.5μL dla hsCRP) na 1 element badania. Zmniejszony trud poboru krwi, szczególnie u dzieci.
Szybkie badania: Nie jest potrzebne wcześniejsze przetwarzanie krwi. Czas badania wynosi 7 min 30 sek / 7 min 40 sek, w zależności od elementu badania.
Specjalny odczynnik dla SPOTCHEMTM BANALYST
HbA1c (hemoglobina A1c) Marker cukrzycy przedstawia średni poziom glukozy we krwi w ostatnich 1-2 miesiącach
CRP/hsCRP Marker zapalenia wskazujący na wysoki poziom infekcji bakteryjnej
hsCRP oznacza CPR o wysokiej czułości, który potrafi określić poziom ilościowy CPR z małej rozpiętości skupienia.

Plany na przyszłość

Produkt ten zostanie przedstawiony na stoisku firmy ARKRAY podczas 54. Corocznego Spotkania Japońskiego Stowarzyszenia na rzecz Cukrzycy (czwartek, 19 maja do soboty, 21 maja 2011 r., w Sapporo, Hakkaido). Jego wprowadzenie na rynek zaplanowane jest na jesień 2011 r.
Firmy ARKRAY i Rohm nadal będą utrzymywały szeroki wachlarz linii produktów na potrzeby rynku medycznego oraz w celu wniesienia wkładu w zdrowie i dobrobyt ludzi na całym świecie.

Wyjaśnienie terminologii

*technologia μTAS (mikro TAS)
Jest to skrót od Zminiaturyzowanych systemów do całkowitej analizy chemicznej, gdzie wiele operacji chemicznych jest skutecznie wykonywanych w krótkim okresie czasu poprzez integrowanie różnych urządzeń zawierających ciecz na chipie o wielkości zaledwie kilku milimetrów lub centymetrów kwadratowych.

Profil firmy Rohm Co., Ltd.

Firma Rohm Co., Ltd. (Prezes: Satoshi Sawamura) została założona w 1958 r. Rohm dostarcza szeroki wachlarz rozwiązań systemowych na rynku urządzeń dla klientów, telefonów komórkowych/urządzeń do komunikacji oraz w sektorze związanym z rynkiem automobil. Poprzez swój międzynarodowy rozwój i sprzedaż firma Rohm dostarcza klientom wysokiej jakości, rzetelne i dyskretne produkty z półprzewodnikami. Siedziba główna firmy znajduje się w Kioto, w prefekturze Kioto i zatrudnia 21,560 pracowników. W marcu 2011 r. skonsolidowana sprzedaż wyniosła 341,9 miliarda JPY. Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.rohm.co.jp/