Historia - Badanie w technologii suchej chemii

Rozwój analizatora ilościowego frakcjonowania hemoglobiny A1c (HbA1c)

The world first Hemoglogin A1c analyzer (AUTO A1c)
Pierwszy na świecie analizator
hemoglobiny A1c (AUTO A1c)

Latem 1979 r. określona została potrzeba rozwoju nowego instrumentu i dlatego stworzony został zespół 6-7 inżynierów-mechaników, elektryków i specjalistów od oprogramowania. Celem było opracowanie instrumentu do badań wykorzystującego kolumny analityczne hemoglobiny A1c (HbA1c); był to wspólny projekt firm Sekisui Chemical Co., Ltd Central Research Institute oraz Osaka City University Medical School. W tamtych latach pomiar HbA1c był niepraktyczny, ponieważ analizator hemoglobiny był zbyt drogi i trudny w obsłudze, a pomiar trwał aż 24 godziny. Celem zespołu ds. rozwoju było stworzenie analizatora hemoglobiny pojedynczego analitu, który mógłby być codziennie obsługiwany przez użytkownika nieprofesjonalnego.

Hemoglobina A1c i metoda Wysokowydajnej Chromatografii Cieczowej HPLC

HbA1c, rodzaj glikowanego białka, jest połączeniem hemoglobiny (białka) i glukozy (cukru). HbA1c stanowi około 4 do 15% hemoglobiny. Ponieważ HbA1c reprezentuje średni poziom glukozy we krwi z ostatnich dwóch miesięcy, stanowi niezbędny element badań przy diagnostyce i leczeniu cukrzycy.

Pomiar HbA1c wymaga podziału na różnego rodzaju typy hemoglobiny do celów metod ilościowych, gdzie obliczana jest proporcja różnych hemoglobin. Do tego celu standardowo stosowana była metoda metoda Chromatografii Cieczowej (LC).

Mikhail S. Tswett (1872-1919)
Mikhail S. Tswett
(1872-1919)

Chromatografia Cieczowa ma długą historię. Uważa się, że została zapoczątkowana jako odkrycie przez rosyjskiego botanika. Ten rosyjski botanik Mikhail S. Tswett (1872-1919) odkrył, że skład pigmentu ulega oddzieleniu, gdy pigment roślinny (chlorofil) wraz z eterem naftowym są przesączane przez warstwę węglanu wapnia. Wysokowydajna Chromatografia Cieczowa (HPLC), która jest szybszą chromatografią cieczy, stanowi obecnie konieczność w analizie separacyjnej.

Gdy opracowywany był nowy analizator, instrumenty HPLC funkcjonowały na rynku jako instrumenty użytku ogólnego. Jednak, były używane jedynie w laboratoriach uniwersyteckich, profesjonalnych firmach analitycznych i niektórych instytucjach badawczych, ponieważ były dużych rozmiarów, a system ten wymagał obsługi eksperta, w celu utrzymania stałych warunków pracy. Dodatkowo, nawet niewielkie zmiany w poziomie przepływu, ciśnienia, temperatury sparwiałyby, że kolumna chromatograficzna powodowałaby znaczne różnice w wyniku; z tego powodu wielu ludzi uważało, że metoda HPLC nie była odpowiednia do analizy ilościowej w warunkach klinicznych.
Ze względu na tę sytuację, inżynierowie z naszej firmy pracowali naprawdę ciężko, aby umożliwić wprowadzenie metody HPLC ponownie do sektora klinicznego.
Doszli do wniosku, że kluczem jest stabilność działania i cena systemu. W metodzie HPLC, ciśnienie przesyłania roztworu czasami dochodziło do 50 kg/cm2 lub więcej (takie samo ciśnienie, które znajduje się w wodzie na głębokości 500 m); nowy analizator potrzebował wielu niecodziennych komponentów, których na pewno nie można było znaleźć w zwyczajnych automatycznych instrumentach do badań biochemicznych (takich, jak pompa wysokociśnieniowa przesyłająca roztwór, wysokociśnieniowa żarówka, wysokociśnieniowy nawilżacz, itp.). Gdybyśmy mieli kupić te wszystkie elementy, kosztowałoby to nas dziesiątki milionów jenów. Zatem, została podjęta decyzja, aby wyprodukować komponenty w naszej firmie, tworząc najlepszą z technik HPLC, jaką do tej pory wymyślono. Większość z wyzwań technicznych była zupełnie nowa dla naszego zespołu ds. rozwoju - opracowanie optycznego systemu kuwety przepływowej o małej objętości martwej i dobrej liniowości, wysokociśnieniowej pompy z małym impulsem, wysokociśnieniowej żarówki indukcyjnej, oprogramowania do obliczania zmiennopozycyjnego o szerokim, dynamicznym zakresie, systemu kontroli nowego mikrokomputera, itp. Osiągaliśmy je, krok po kroku tworząc wysokiej jakości produkty o przystępnej cenie i w końcu udało nam się opracować system HPLC o wysokiej wydajności w korzystnej cenie, który mógłby być przyjęty przez szpitale o profilu ogólnym i instytucje badawcze.
Nasza firma zajęła się rozwojem instrumentów a Sekisui Chemical zajęła się opracowywaniem chromatografii kolumnowej. Dzięki wspólnej pracy daliśmy życie naszemu dziecku HA-8110, pierwszemu na świecie analizatorowi ilościowemu frakcjonowania hemoglobiny A1c HPLC.

ha-8190v.jpg
Najnowszy model ADAMS A1c HA-8190V