Historia - Badanie moczu

Nowość od ARKRAY: „AUTION MAX AX-4060"

Wciąż na pierwszym miejscu


Pierwszy na świecie automatyczny
analizator moczu
Aution Analyzer UA-6 (1972)

Od momentu opracowania w 1972 r. Aution Analyzer UA-6, pierwszego na świecie automatycznego analizatora wykorzystywanego do badania moczu przy pomocy pasków, nie będzie przesadą stwierdzenie, że ARKRAY jest światowym liderem w sektorze automatycznych analizatorów moczu. W 1985 r., 13 lat po opracowaniu Aution Analyzer, budowa Super Aution SA-4220 zapoczątkowała koncepcję w pełni automatycznych analizatorów moczu, które szybko trafiły do sprzedaży. Następnie, firma ARKRAY kontynuowała specjalizowanie się we w pełni automatycznych analizatorach moczu i prowadziła prace nad zapewnieniem wartości dodanych dla swoich klientów. Wraz z wprowadzeniem Super Aution II odczynnik przybrał formę naboju, a obsługa została uproszczona. Więcej ulepszeń zostało dokonanych w modelu Super Aution EX (Extra), który wykorzystywał ramię robota to przenoszenia naboju po pomiarze, co znacznie ułatwiło obsługę.
Następny, Aution Max AX-4280 zdołał zintegrować technologię automatycznego badania moczu i stał się najlepszym, a raczej MAXymalnym w pełni automatycznym analizatorem moczu. Od momentu jego narodzin, po dziś dzień Aution Max odnosi wielkie sukcesy na całym świecie. Jako pionier, firma ARKRAY była zdeterminowana do przekraczania tego maksimum i jako lider w sektorze analizatorów moczu kontynuowała prace. Na podstawie tej decyzji firma ARKRAY przedstawiła model Aution Max AX-4030.

Perfekcyjna technika; Podajnik pasków do badania Aution Max

Pasek do badania moczu składa się z pól testowych z odczynnikami przymocowanych do warstwy folii; jest długi, delikatny i kruchy. Te delikatne paski muszą być właściwie przenoszone do analizatora, jeden po drugim, z podajnika pasków do badania. Podajnik pasków do badania jest jedną z kluczowych cech, jeśli nie najważniejszą, jednostki Aution Max. Potrafi przetransportować setki pasków do badań jeden po drugim, przy tempie jeden pasek co 16 sekund. Był to punkt początkowy dla w pełni automatycznego pomiaru pasków do badania moczu i stanowił znaczną część trudu w pracy podczas etapu rozwoju. Aby nowy Aution Max był godny swojego imienia nasza praca skoncentrowała się nad doprowadzeniem podajnika do perfekcji.

Podstawowa zasada działania podajnika nie zmieniła się w ciągu ostatnich 30 lat. Znajduje się na nim rowek, który zapewnia, że tylko jeden pasek na raz jest transportowany na stół. Stół porusza się w lewo i w prawo pozwalając pozostałym paskom wejść w rowek i jest transportowany pod ścianę dzielącą w obudowie odczynnika upewniając się, że tylko jeden pasek jest podawany w danym czasie. W przypadku, gdy proces ten odbywa się zbyt szybko, waciki oddzielają się od folii podstawy, a pasek do badań staje się nieprzydatny. Z drugiej strony, jeśli proces ten jest zbyt wolny, paski do badań nigdy nie wyjdą z urządzenia. Nagromadzenie technologii firmy ARKRAY oraz know-how zostało pomyślnie zintegrowane tak, aby osiągnąć najlepszy mechanizm podajnika.

W najnowszym modelu rowkowany stół przybrał kształt beczki i podczas obracania się podaje kolejne paski do badań. Urządzenie posiada również dwa miejsca do przechowywania pasków pozwalające na wybór między dwoma różnymi rodzajami pasków. Również ilość pasków, które można załadować do podajnika wzrosła, a mechanizm został tak zintegrowany, że potrafi określić, w którą stronę zwrócony jest pasek zapewniając, aby paski do badań zawsze były podawane odpowiednią stroną do góry.

Two different types of test strips can be set in the feeder.
Dwa różne rodzaje
pasków do badań mogą być umieszczone
w podajniku.

Feeder mechanism It revolves like a drum to feed out only one test strip.
Mechanizm podajnika
Obraca się jak beczka tak, aby wydawać
tylko jeden pasek.

Czyszczenie dyszy i rozcieńczanie próbki pozwalające na prawidłowy pomiar za każdym razem

Aution Max działa w taki sposób, że zasysa próbkę moczu dyszą i nakłada ją na pasek do badania. To kolejny obszar, któremu była poświęcona uwaga i wysiłek podczas fazy rozwoju.
Pojedynczy pomiar powtarzany jest przy wysokiej prędkości co 16 sekund i w trakcie tego czasu, próbka nie tylko zostaje nałożona na pasek, ale dysza musi zostać oczyszczona przed kolejnym pomiarem. W przypadku, gdy czyszczenie nie jest wykonane właściwie, bieżąca próbka może zostać zanieczyszczona śladami poprzedniej próbki. Jednak, gdy czyszczenie zajmuje za dużo czasu, istnieje możliwość, że płyn czyszczący pozostanie na dyszy i rozcieńczy próbkę podczas zasysania. Nasi specjaliści poświęcili sporo energii zastanawiając się nad tym, w jaki sposób otrzymać równowagę. Oczywiście byłoby dużo łatwiej, gdyby czas przeznaczony na każdy pomiar został zwiększony, ale dużym wyzwaniem było osiągnięcie najlepszego czasu wystąpienia na wszystkie procedury w ciągu czasu ograniczonego do 16 sekund. Z drugiej strony, specjaliści zajęli się pomysłem wprowadzenia sekwencji powietrza do dysz tworzących barierę między próbką a płynem do czyszczenia oraz między próbkami w celu zredukowania ryzyka zanieczyszczenia próbki.
Jednak istniała pewna wada rozwiązania z wprowadzeniem sekwencji powietrza. Powietrze zachowywałoby się jak pewnego rodzaju bufor w rurkach i zwiększałoby i zmniejszałoby się jego ciśnienie, gdy maszyna starałaby się transportować płyn w systemie. Problem okazał się być trudnym do pokonania. Aby sobie z nim poradzić, dodany został mechanizm, który skutecznie wprowadza sekwencje powietrza do rurek w czasie ruchu płynu.
Specjalna rurka został wprowadzona w części, która przeprowadza sekwencje powietrza i podczas podłączenia do rurek bez sekwencji powietrza może wykonywać zasysanie, a następnie przełączać się ponownie do pierwszej rurki sekwencji powietrza w celu jej oczyszczenia.
Dzięki temu ostatni model Aution Max zdołał niemalże zupełnie wyeliminować potencjalne problemy z zanieczyszczaniem próbek i ich rozcieńczaniem płynem do mycia i udało się osiągnąć 100% wydajność odczynnika.

Na koniec

Aution Max czerpie swoją nazwę z tego, że osiąga maksymalną wydajność, że jest liderem w sektorze w pełni automatycznych analizatorów moczu, a firma ARKRAY tak prowadzi fazę rozwoju, aby analizator również działał na MAXa. Wymienionych zostało jedynie kilka funkcji, które zostały opracowane dla Aution Max. Aution Max został skonstruowany w celu bycia najlepszym (max) i obecnie jest to produkt najlepszy na rynku.

aution_max_ax-4060-thumb-240x240-3990.jpg
AUTION MAX AX-4060