Wiadomości i Tematy

22 maj 2012

Przekazanie informacji podczas 66. Corocznego Spotkania Japońskiego Stowarzyszenia na rzecz Odżywiania i Technologii Żywienia.
Działanie przeciwko zespołowi metabolicznemu i poprawa cholesterolu jako efekty stosowania oleju z pomarańczy hassaku.

Podczas 66. Corocznego Spotkania Japońskiego Stowarzyszenia na rzecz Odżywiania i Technologii Żywienia, które miało miejsce w Sendai w dniach 18-22 maja, firma AARKRAY, Inc. (Siedziba główna: Kyoto-sho, Nakagyo-ward), producent urządzeń do badań próbek i reagentów do klinicznej diagnostyki laboratoryjnej in vitro, przedstawiła efekty stosowania suplementów zawierających aurapten1 (Aurapten 10mg/ dzień) znajdujących się w owocach pomarańczy hassaku u osób cierpiących na zespół przedmetaboliczny.
Wykazano, że suplementy zawierające olej z pomarańczy hassaku znacząco redukują poziom cholesterolu i insuliny w organizmie; oczekuje się, że olej ten zapobiega występowaniu zespołu metabolicznego.

Zarys badań

Podczas 66. Corocznego Spotkania Japońskiego Stowarzyszenia na rzecz Odżywiania i Technologii Żywienia2, które miało miejsce w Sendai, firma AARKRAY, Inc przedstawiła efekty stosowania suplementów zawierających aurapten 1 pochodzący z owoców pomarańczy hassaku u osób cierpiących na zespół przedmetaboliczny . Jest to pierwsza na świecie informacja dotycząca badań klinicznych nad auraptenem przy udziale ludzi.

Od wyników poprzednich badań laboratoryjnych i badań z udziałem zwierząt, działanie przeciwko zespołowi metabolicznemu materiału żywieniowego zawierającego aurepten było powszechnie oczekiwane. Badanie to wykazuje, że przyjmowanie dwóch suplementów 10 mg/dzień i 20 mg/dzień auraptenu, opracowanego przez ARKRAY i wstępnie nazwanego "Wyciągiem z oleju Hassaku" miało wpływ na znaczne obniżenie poziomu cholesterolu LDL3, całkowitego cholesterolu i insuliny we krwi u 14 osób cierpiących na zespól przedmetaboliczny. Wyniki wskazują, że Wyciąg z oleju Hassaku stosowany w dawce aurapten 10mg/ dzień jest skuteczny w zapobieganiu i spowalnianiu postępowania zespołu metabolicznego i miażdżycy. Szczegóły informacji stanowią wynik wspólnej pracy Dr Masamichi Yano z The Council for Advancement of Fruit Tree Science oraz Prof. Teruo Kawada z Kyoto University Graduate School of Agriculture.

Wyciąg z oleju Hassaku jest czwartym materiałem żywności funkcyjnej opracowanym przez ARKRAY.
ARKRAY chce mieć stały wkład w zdrowe życie wszystkich ludzi poprzez opracowywanie i rozpowszechniania żywności funkcyjnej.

*<Szczegóły badań> <Wyjaśnienie terminologii> znajdują się w załączeniu.

Wprowadzenie i badania

*O firmie ARKRAY
ARKRAY jest producentem urządzeń do badań próbek i reagentów i, jako lider na rynku glukometrów do samokontroli używanych przez cukrzyków w Japonii, ma w nim znaczny udział. Jako część zobowiązania do wkładu w zdrowe życie ludzi na całym świecie, ARKRAY opracowuje produkty do opieki nad pacjentami i do zapobiegania chorobom.

Zarys produktów
ARKRAY has been involved with function food materials since June 2006 and has been progressing ARKRAY, od czerwca 2006 r., zajmuje się żywnością funkcyjną i prowadzi badania nad składnikami funkcyjnymi w owocach cytrusowych. ARKRAY już opublikowało informacje dotyczące wartości i mechanizmów w substancjach odkrytych w owocach shikuwasa i satsuma. Produkty o wysokim stężeniu substancji funkcyjnych są w sprzedaż, jak w przypadku biletinu z shikuwasy lub trafią do sprzedaży niebawem, np. cryto-beta z satsumy. Wyciąg z oleju Hassaka jest trzecim pokarmem funkcyjnym firmy ARKRAY, który pochodzi z owoców cytrusowych. Aurapten z hassaku, owocu świetnie znanego w Japonii, jest przedmiotem badań laboratoryjnych i z udziałem zwierząt oraz rozwoju tego materiału żywności.

■Wybrane wcześniejsze konferencje naukowe dotyczące aureptenu#9632;

Konferencja (rok i miesiąc)

Szczegóły informacji

27. Coroczne Spotkanie
Japońskiego Stowarzyszenia
na Recz Badań nad Otyłością4
(październik 2006)

Tytuł: "Dyskusja dotycząca zwiększonego metabolizmu cukrów/tłuszczów poprzez PPAR z aureptenu odkrytym w owocach cytrusowych"; badanie wskazuje, że aurepten odkrytego głównie w owocach cytrusowych jest szczególnie skuteczny w badaniach przesiewowych podwójnych agonistów dla równoległej aktywacji PPARα5 oraz PPARγ5 W próbie wykorzystującej HepG2, ludzką komórkę wątrobową, oraz 3T3-L1preadipocyty hodowane w kulturze, aurapten, jako podwójny agonista PPARα i PPARγ, może poprawiać metabolizm tłuszczów w wątrobie, jak i funkcje adipocytów.

30. Coroczne Spotkanie
Japońskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Badań nad Otyłością
(październik 2009)

1. Tytuł: "Poprawiony metabolizm cukrów/tłuszczów dzięki przyjmowaniu auraptenu u mysiego modelu cukrzycy i otyłości"; badanie to dowodzi, że przyjmowanie auraptenu u mysiego modelu wiąże się z poprawą odporności insulinowej, obniżoną wagą adipocetów i czynnikami zwalczającymi otyłość, jak również z redukcją centralnej tkanki tłuszczonej w wątrobie i wzrostem ekspresji genetycznej utleniania kwasów tłuszczowych, cel dla PPARα,

2. Tytuł: "Wpływ auraptenu na reakcje zapalne w tkance tłuszczowej związane z otyłością"; badanie to dowodzi, że gdy obserwuje się przeciwzapalny wpływ auraptenu wykorzystując adipocyty w połączeniu z makrofagami w badaniach in vitro, wzrosty w objętości wydzieliny adipocytokinach zapalnych MCP-1 i TNF-α są hamowane w znacznym zakresie przed dodanie auraptenu.

Widoki na przyszłość

Firma ARKRAY przeszła od fazy dyskusji do weryfikacji mechanizmu auraptenu w owocach hassaku w zapobieganiu zespołu metabolicznego i udowodniła jego skuteczność.
Obecnie firma planuje wnieść swój wkład w zdrowie ludzi poprzez żywność funkcjonalną w postaci "Wyciągu z oleju Hassaku" (nazwa tymczasowa) i rozpowszechniać informacje dotyczące jej skuteczności.

Wpływ auraptenu z owoców hassaku u ludzi cierpiących na zespół przedmetaboliczny

Hiroshige Kawai 1), Takao Sasaki 1), Masamichi Yano 2), Teruo Kawada 3)

1) ARKRAY, Inc.; KARADA Lab, Inc.

2) The Council for Advancement of Fruit Tree Science

3) Kyoto University Graduate School of Agriculture Division of Food Science and Biotechnology Laboratory of Molecular Function of Food

Metoda

Osoby badane: 14 mężczyzn w wieku 40-64 lat cierpiących na zespół przedmetaboliczny.

Materiał badany: miękkie kapsułki zawierające środek z wyciągu z oleju z owocu hassaku 3 kapsułki / dzień

Przyjmowana ilość: Aurapten 10, 20 mg / dzień (2 grupy testowe o różnych dawkach)

Okres przyjmowania: 12 godzin

Czas badania: przed przyjęciem, przy 6 godzinach, przy 12 godzinach

Szczegóły badania: badanie lekarskie, badanie fizyczne, badanie krwi i moczu, itp.

Wyniki

1. Grupa przyjmująca 10 mg/dzień wykazała znaczną redukcję całkowitego poziomu cholesterolu (Rysunek 1), Insuliny (Rysunek 2) oraz HOMA-IR.

2. Gdy połączono grupy przyjmujące q0 mg i 20 mg/dzień, zaobserwowano znaczącą redukcję cholesterolu LDL (Rysunek 3), całkowitego cholesterolu, insuliny i HOMA-IR.

3. Nie zaobserwowano znacznej różnicy w poziomie insuliny i HOMA-IR w grupie przyjmującej 20 mg/dzień. Jednym z czynników odpowiadających za to miała być różnica między grupami 10 mg/dL a 20 mg/dL w punkcie początkowym.

Wnioski

Możemy wnioskować, że wyciąg z oleju owocu hassaku jako istotne źródło auraptenu jest skuteczny w zapobieganiu postępowania zespołu metabolicznego i miażdżycy.

Wyjaśnienie terminologii

1) Aurapten
Aurapten, jest kumaryną, obecną w skórkach owoców cytrusowych takich jak: pomelo, hassaku, grejpfrut, itp. Nie jest rozpuszczalny w wodzie, a w tłuszczach.
Według ostatnich badań nad komórkami, badań z udziałem zwierząt i innych dyskusji, posiada właściwości zapobiegające zespołowi metabolicznemu, rakowi, właściwości przeciwzapalne, i przeciw pylori.

2) Japońskie Stowarzyszenie Odżywiania i Technologii Żywienia
Japońskie Stowarzyszenie Odżywiania i Technologii Żywienia zostało założone 2 maja 1947 r. i ma na celu promowanie odżywiania i technologii żywienia poprzez komunikaty, jak i dzielenie się i dostarczanie informacji w celu poprawy poznania naukowego i wniesienia wkładu w zdrowie mieszkańców Japonii.

3) Cholesterol LDL
Cholesterol LDL jest rodzajem cholesterolu zawartym w lipoproteinach niskiej gęstości (LDL), który znany jest z tego, że transportuje cholesterol powstały w wątrobie do tkanki zewnętrznej.
Ponieważ jego stężenie we krwi wzrasta, nadbudowuje się na wewnętrznych ścinkach naczyń krwionośnych i jest czynnikiem ryzyka w rozwoju miażdżycy. Z tego powodu jest również znany jako zły cholesterol.
Standardowy zakres dla cholesterolu LDL wynosi 65-139 mg/dL, natomiast standardowy zakres u kobiet w okresie pomenopauzalnym wynosi 70-159 mg/dL.

4) Japan Society for the Study of Obesity
Założone w 1980 r. jako grupa badawcza pracująca nad otyłością, obecnie w jego skład wchodzi 2600 członków (w roku 2012) pracujących na rzecz podstawowych i klinicznych badań nad otyłością patologiczną w odróżnieniu od otyłości prostej.

5) PPARα i PPARγ
PPAR to skrót oznaczający Receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów i pełnią one rolę ligandozależnych czynników transkrypcyjnych, które należą do nadrodziny receptorów jądrowych. PPARα znajduje się w dużej ilości w wątrobie, nerkach, sercu, mięśniach szkieletowych i brunatnej tkance tłuszczowej, a ponieważ aktywuje metabolizm tłuszczów, jest celem w lekach na bazie fibratu w leczeniu zaburzeń metabolizmu tłuszczów. PPARγ znajdują się szczególnie w komórkach tłuszczowych, a ponieważ są ściśle związane z produkcją adiponektyny i różnicowania adipocytów stanowią cel leków tiazolinowych wykorzystywanych do poprawienia odporności insulinowej.