Wiadomości i Tematy

27 sie 2012

Wprowadzenie na rynek analizatora genów i-densy™ IS - 5320:
Wykonywanie szybkich i prostych badań genów przy pełnej automatyzacji.

Firma ARKRAY, Inc. (siedziba główna: Kyoto City, Nakagyo Ward), producent urządzeń do badań i odczynników diagnostyki in vitro, we wtorek 28 sierpnia wprowadzi na rynek analizator genów i-densy™ IS - 5320 . The i-densy™ IS - 5320 jest wykorzystywane do w pełni automatycznego wykrywania ciągów genetycznych par zasad związanych z metabolizmem leków, jak i mutacjami genów łączonych z rakiem.

Kontekst wprowadzenia na rynek

Badania nad spersonalizowanym lekiem (w których określenie genotypu jednostki tworzy podstawę do optymalnego wyboru/dawkowania leku zgodnie z organizmem pacjenta i etapem choroby), przetwarzane są w bardzo szybkim tempie.
Jednak, taki rodzaj diagnozy przed leczeniem zawsze był dość trudny do wykonania, wymagał od personelu wysokiego stopnia umiejętności i długiego okresu czasu do otrzymania wyników.
W 2009 r. firma ARKRAY wprowadziła na rynek i-densy™ IS-5310, pierwszy na świecie w pełni automatyczny, biurkowy analizator SNP*1do badań. Analizator jest wykorzystywany do w pełni automatycznego wykrywania ciągów genetycznych par zasad związanych z metabolizmem leków jak i mutacjami genów łączonych z rakiem. Firma ARKRAY kontynuuje prace głównie w zakresie skuteczności leków i efektów ubocznych związanych z leczeniem antyrakowym; kontynuuje również wspieranie jednostek badawczych w całym kraju.

Widoki na przyszłość

Analizator genów i-densy™ IS-5320 do wykorzystania medycznego jest nowszą wersją i następcą i-densy™ IS-5310 (wykorzystywanego w badaniach).
Kompatybilne odczynniki diagnostyczne in vitro zostały opracowane równocześnie (przy rozwinięciu instrumentu) do wykorzystania na i-densy™ IS-5320, umożliwiającego prostą analizę par zasad, co z kolei umożliwia przewidywanie rezultatów zarządzania lekami, jak i oferuje diagnozę uzupełniającą. Oczekujemy, że system ten wniesie wkład w szybkość podejmowania decyzji, zmniejszy ilość skutków ubocznych i ograniczy koszty w sektorze medycznym.

Główne funkcje i-densy™ IS-5320

○W pełni automatyczny pomiar
Prosty pomiar do wykonania nawet przez osoby bez specjalnych umiejętności - należy jedynie umieścić próbkę (krew lub wacik doustny). Pełna automatyka w jednym urządzeniu: od ekstrakcji DNA z próbki poprzez amplifikację genu, aż do określenia rodzaju genu.

○Szybki pomiar
Typowanie genów, co wcześniej liczone było w dniach z próbek pobieranych do otrzymania wyniku, obecnie zajmuje jedynie 80 minut


Analizator genów i-densy™ IS-5320

Wyjaśnienie terminologii

1) SNPs (Snips)
Single Nucleotide Polymorphisms (Polimorfizm pojedynczego nukleotydu): Drobne zmiany zachodzą w niektórych genach i gdy stanowią 1% lub więcej genetycznych par zasad, wtedy nazywa je się SNP. Analiza SNP i ich powiązań ze skutecznością leków i efektami ubocznymi, pozwalają na wybór najbardziej odpowiedniego leczenia i dawkowania, dają sporą nadzieję na spersonalizowanie leków w sektorze medycznym.

Tryb działania

Włożyć próbkę (krew lub wacik doustny) do paczki, umieścić paczkę w urządzeniu i nacisnąć przycisk start dla szybkiej analizy genu.

Zarys produktu

Nazwa

Analizator Genów i-Densy IS - 5320

Data wprowadzenia na rynek

wtorek, 28 sierpnia 2012 r.

Specyfikacja

 

Rodzaj próbki do pomiaru

Próbki biologiczne, takie jak krew pełna, oczyszczony kwas nukleinowy

Zasady pomiaru

Amplifikacja kwasu nukleinowego + analiza Tm
*System ten wykorzystuje metodę QP (hartowany próbnik), która jest opatentowana licencją firmy Nippon Steel Kankyo Engineering, Co. Ltd.

Prędkość przetwarzania

80 min / paczkę odczynnika *może się różnić w zależności od elementu pomiaru

Minimalna wielkość próbki

70µL próbki biologicznej (krew pełna, itp.), lub 4µL od oczyszczonego kwasu nukleinowego

Ilość wprowadzonych próbek

1-2 próbki

Pamięć

100 pomiarów/ użytkownika maksymalnie może być zarejestrowanych 25 użytkowników)

Zasilanie

AC 100, mniej niż 300VA

Wymiary zewnętrzne

410 mm (szerokość) x 450 mm (długość) x 415 mm (wysokość)

Waga

27kg

Numer urządzenia medycznego

25B1X00001000018

Klasa

Klasa I (Ogólny wyrób medyczny) / Wyrób medyczny do kontroli wymagający znacznej konserwacji

Produkt ten dostępny jest za pośrednictwem firmy ARKRAY Marketing, Inc.; członka Grupy ARKRAY odpowiedzialnego za sprzedaż w Japonii.