Wiadomości i Tematy

20 sty 2014

Spełnianie potrzeb dotyczących hemoglobiny wariantowej i wykrywania talasemii.
Silniejszy skład instrumentów do badania cukrzycy.

24 stycznia firma ARKRAY wprowadzi na rynek analizatory hemoglobiny glikowanej ADAMS A1c HA-8180V oraz ADAMS A1c HA-8180T. Będą one wykorzystywane do wykrywania hemoglobiny wariantowej*1 oraz do badań przesiewowych β-talasemii*2 , aby odpowiedzieć na nowe potrzeby rynkowe w zakresie badań cukrzycy.

W zakresie badań cukrzycy hemoglobina A1c (HbA1c) jest wykorzystywana jako marker, który odzwierciedla średni poziom glukozy we krwi w ciągu ostatnich 1-2 miesięcy. Jest to bardzo ważne dla diagnozy i leczenia cukrzycy. Istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na szybki i dokładny pomiar HbA1c w ramach badań cukrzycy, a badania te są wykonywane na analizatorach hemoglobiny glikowanej, w celu realizacji tych potrzeb. W ciągu ostatnich kilku lat międzynarodowa standaryzacja w tym obszarze przeszła zmiany i liczba pacjentów w Japonii z hemoglobiną wariantową (która może mieć wpływ na wyniki HbA1c) i talasemią wzrosła. W rezultacie zapotrzebowanie na wykrywanie hemoglobiny wariantowej na miejscu jest podwyższone.

Firma ARKRAY wprowadzi na rynek dwa analizatory hemoglobiny glikowanej, ADAMS A1c HA-8180V oraz ADAMS A1c HA-8180T jako produkty z serii ADAMS. Będą oferowały wystarczającą wydajność do wykonywania bardzo precyzyjnych pomiarów HbA1c w połączeniu z możliwością oddzielania i wykrywania często występującego typu hemoglobiny wariantowej. Poprzez oddzielanie hemoglobiny wariantowej firma ARKRAY może odpowiedzieć na nowe na rynku potrzeby badawcze i osiągnąć jeszcze dokładniejsze pomiary poziomu HbA1c. W przeszłości instrumenty te były sprzedawane w pierwszej kolejności na rynkach zagranicznych o dużej liczbie pacjentów z hemoglobiną wariantową, jednak systemy te trafią teraz do sprzedaży w Japonii, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie.

Już w 1981 r. firma ARKRAY opracowała i wprowadziła na rynek swój pierwszy w pełni automatyczny analizator HbA1c i od tego momentu stał się on dużo bardziej rozpowszechniony jako, że badania cukrzycy weszły w nową erę. Firma ARKRAY jest pionierem w badaniach cukrzycy i wciąż będzie dostarczać produkty, które dotyczą szerokiego wachlarza potrzeb w obszarze medycyny.


Główne funkcje produktu

•2 moduły, aby lepiej realizować potrzeby badań cukrzycy (ADAMS A1c HA-8180V)

Tryb wariantowy łączy w sobie pomiar zarówno HbA1c i HbF z wykrywaniem wariantów hemoglobin HbS i HbC*1 w ciągu czasu pomiaru wynoszącego 90 sekund. Gdy nie jest potrzebna hemoglobina wariantowa system można przełączyć na 48-sekundowy Szybki Tryb HbA1c celu zwiększenia wydajności badań.

•badanie przesiewowe pod kątem β-talasemii (ADAMS A1c HA-8180T)

Porównując pomiar HbA1c z HbF i HbA2, system może być wykorzystywany do badań przesiewowych β-talasemii. Dodatkowo, wykrycie HbS, HbC, HbE i HbD*1 wpływa na dokładność wyniku pomiaru.

•Wysoka precyzja i wysoka prędkość pomiaru

Precyzja pomiaru HbA1c z HPLC83 wewnątrz serii ADAMS jest połączona z wykrywaniem hemoglobiny wariantowej, aby móc zaoferować jeszcze wyższą precyzję wyników. Pomiar za pomocą HA-818V (tryb wariantowy) trwa zaledwie 90 sekund podczas, gdy pomiar przy użyciu HA-8180T trwa 210 sekund.

•Łatwa konserwacja

Materiały eksploatacyjne mogą być łatwo wymienione bez konieczności posiadania jakiegokolwiek narzędzia. Kolumna i filtr wstępny są zawarte w jednym projekcie, dlatego nie ma potrzeby osobnej wymiany filtra wstępnego.

Słowniczek:

*1 Hemoglobina wariantowa
Genetyczne mutacje wpłynęły na wymianę składników aminokwasów w hemoglobinie wewnątrz krwinek czerwonych. To z kolei miało wpływ na strukturę 3D hemoglobiny. Istnieje wiele różnych rodzajów hemoglobiny wariantowej, w tym najbardziej znane HbS, HbC, HbE, i HbD.

*2 β-talasemia
Jest spowodowana problemami w produkcji łańcucha beta, który tworzy hemoglobinę i jest chorobą dziedziczną. β-talasemia znana jest również z tego, że zwiększa poziom HbA2 i HbF.

*3 Metoda HPLC (Wysokowydajna chromatografia cieczowa)
HPLC jest metodą służącą oddzieleniu składników od macierzy i wyliczeniu proporcji każdego składnika. Firma ARKRAY w 1981 r. jako pierwsza opracowała analizator dla HbA1c korzystający z metody HPLC. Instrumenty te są wciąż w użytku w jednostkach medycznych. Najnowszy model, ADAMS A1c HA-8181 wykorzystuje metodę HPLC do pomiarów o wysokiej precyzji i potrafi wykonać badanie zaledwie w 38 sekund.


Zarys ogólny produktu:

1. Nazwa ADAMSTM A1c HA-8180V
2. Data wprowadzenia na rynek poniedziałek, 24 stycznia 2014 r.
3. Specyfikacja  
   Zasady pomiaru Chromatografia kationowymienna odwróconej fazy
   Rodzaj próbki krew pełna lub hemolizat
   Elementy do pomiaru HbA1c (stabilna HbA1c), HbF
(z wykrytymi HbS i HbC w trybie wariantowym)
   Zakres pomiaru HbA1c: 3-20%, HbF: 0-100%
   Użyte odczynniki Eluent 80A, Eluent 80B, ELUENT 80CV, Roztwór hemolityczny / używany do płukania 80H*
   Użyta kolumna KOLUMNA JEDNOSTKI 80*
   Prędkość pomiaru Tryb wariantowy: 90 sek/ badanie; Tryb szybki: 48 sek/ badanie
   Zasilanie AC100V-240V
   Wymiary zewnętrzne 530 mm (szerokość) x 530 mm (długość) x 530 mm (wysokość)
   Waga 1. Jednostka główna: około 39 kg 2. Urządzenie próbkujące: Około 4 kg
4. Cena 8,085,000 JPY (wraz z podatkiem)

1. Nazwa ADAMSTM A1c HA-8180T
2. Data wprowadzenia na rynek poniedziałek, 24 stycznia 2014 r.
3. Specyfikacja  
   Zasady pomiaru Chromatografia kationowymienna odwróconej fazy
   Rodzaj próbki krew pełna lub hemolizat
   Elementy do pomiaru HbA1c (stabilna HbA1c), HbA2, HbF (z wykrytymi HbS, HbC, HbD i HbE)
   Zakres pomiaru HbA1c: 3-20%, HbA2: 2-10%, HbF: 0-100%
   Użyte odczynniki Eluent 80A, Eluent 80B, ELUENT 80CT, Roztwór hemolityczny / używany do płukania 80H*
   Użyta kolumna KOLUMNA JEDNOSTKI 80T*
   Prędkość pomiaru 210 sek/badanie
   Zasilanie AC100V-240V
   Wymiary zewnętrzne 530 mm (szerokość) x 530 mm (długość) x 530 mm (wysokość)
   Waga 1. Jednostka główna: około 39 kg 2. Urządzenie próbkujące: około 4 kg
4. Cena JPY8,085,000 (Tax included)

*Kolumna jednostki i odczynników jest produkowana przez Sekisui Medical.

Produkt ten będzie sprzedawała firma ARKRAY Marketing, Inc. (Dystrybutor firmy ARKRAY w Japonii).
Produkt ten jest dostępny jedynie w Japonii i nie będzie sprzedawany w innych krajach.