Wiadomości i Tematy

28 sty 2014

Wspieranie spersonalizowanego leczenia raka.
Wprowadzenie na rynek nowego zestawu do badań genetycznych.

We wtorek 4 lutego firma ARKRAY wprowadzi na rynek i-densy Pack UGT1A1 (*28/*6) zestaw do wykrywania polimorfizmu do transferazy UDP-glukoronowej (UGT1A1). Zestaw ten jest dedykowanym odczynnikiem in vitro do użytku z analizatorem genów i-densy. Wykorzystywany jest do diagnozy przez podaniem leku onkologicznego, w celu ograniczenia skutków ubocznych u pacjentów i podjęcia szybkiej decyzji o kierunku leczenia w placówce medycznej.

Firma ARKRAY, Inc. wkrótce wprowadzi na rynek i-densy Pack UGT1A1 (*28/*6), pierwszy odczynnik diagnostyczny in vitro do przewidywania u pacjenta skutków ubocznych podawania leków onkologicznych (wodny chlorowodorek irynotekanu (nazwy handlowe: Campto & Topotesin) )stosowanych w walce z rakiem płuc i okrężnicy. System wykorzystuje próbki krewi pełnej lub oczyszczonych kwasów nukleinowych wraz z analizatorem genów firmy ARKRAY o nazwie i-densy IS-5320 do prostego i w pełni automatycznego badania genu.

UGT1A1 jest enzymem metabolicznym irynotekanu, podczas gdy pacjenci z polimorfizmem UGT1A1*28 lub UGT1A1*6 wykazują obniżoną działalność enzymu z poważnymi skutkami ubocznymi, takimi jak niska liczba neutrofilii i biegunka. Badanie genów A1*28 i UGT1A1*6 przed leczeniem pomaga w przewidywaniu ataku objawów i w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia, które najlepiej pasuje do pacjenta.

Firma ARKRAY w 2009 r, po raz pierwszy wprowadziła i-densy IS-5310 - biurkowy, w pełni automatyczny analizator SNP. Następnie, w 2012 r., wprowadzono model do diagnozy -densy IS 5320. Wraz wprowadzeniem -densy Pack UGT1A1 (*28/6) firma ARKRAY będzie nadal prowadziła badania i rozwój instrumentów do badania genów i odczynników, jak i wspierała personalizację leczenia raka.

*SNPs (Snips): akronim od frazy Single Nucleotide Polymorphisms (Polimorfizm pojedynczego nukleotydu). Mogą występować niewielkie odchylenia w ramach pewnych genów i gdy są obecne w więcej niż 1% przypadków w pewnych grupach ciągów genetycznych par zasad, mówi się o nich SNP. Poprzez badanie SNP związanego ze skutecznością leku i skutkami ubocznymi, można dokonać lepszego wyboru i dawkowania leku, co jeszcze bardziej przybliża możliwość personalizowania leków w sektorze medycznym.

Główne funkcje

•Prosty i w pełni automatyczny pomiar
Aż do teraz pomiar polimorfizmu UGT1A1 był w większości przypadków wykonywany z użyciem metody manualnej. W pełni automatyczny analizator i-densy IS 5320 może być obsługiwany przez każdego.

•Szybki pomiar
Pomiar UGT1A1, który za zwyczaj trwał pół dnia lub dłużej, może być teraz wykonany w około 90 minut od momentu włożenia próbki do otrzymania wyniku.
*Informacje dotyczące metody obsługi znajdują się w części referencyjnej.


i-densy Pack UGT1A1 (*28/*6)

Odniesienia

i-densy IS-5320 jest w pełni automatycznym analizatorem do wykrywania ciągów genetycznych par zasad związanych z metabolizmem leków i mutacjami genów związanymi z rakiem.
System nie wymaga obsługi osoby o wysokim stopniu umiejętności technicznych i jest bardzo prosty w obsłudze, od przygotowania próbki i amplifikacji genu do określenia polimorfizmu. Dodatkowo, procesy, które uprzednio zajmowały dni, obecnie trwają zaledwie 80 minut od momentu pobrania próbki do otrzymania wyniku.


Analizator genów i-densy IS-5320

Tryb działania

Analiza genów jest prosta: należy umieścić próbkę (krew lub oczyszczony kwas nukleinowy) w pakiecie odczynnika, umieścić pakiet w analizatorze i nacisnąć przycisk start.


Zarys ogólny i-densy Pack UGT1A1 (*28/*6)

Nazwa i-densy Pack UGT1A1 (*28/*6)
Data wprowadzenia do sprzedaży 4 lutego 2014 r.
Specyfikacja  
   Rodzaj próbki Krew pełna, oczyszczony kwas nukleinowy (dla pacjentów z Japonii i dla próbek ze znaną sekwencją genetyczną)
   Element pomiaru Gen UGT1A1 (*28/*6) metabolitu genu
   Urządzenie do pomiaru i-densy IS-5320
   Zasady pomiaru metoda analizy PCR+Tm (metoda QP)
*System ten wykorzystuje metodę QP (Hartowany próbnik) i opatentowana technologia NIPPON STEEL & SUMIKIN Eco-Tech Corporation
   Elementy Godzina Krew pełna: około 90 minut na próbkę
Oczyszczony kwas nukleinowy: około 80 minut na próbkę (w zależności od elementu pomiaru)
Cena Sugerowana cena transferu cena/1- paczek (z akcesoriami) 69,000 JPY (plus podatek)

*Dedykowany odczynnik kontrolny i-densy Check UGT1A1 (*28/*6)
Sugerowana cena transferu cena za 10 pomiarów.: 22,500 JPY (plus podatek)
Numer homologacji 22400AMX01409000
Kategoria produktu odczynnik diagnostyczny in vitro
Klasyfikacja Klasa III (produkt nie podporządkowany normie zatwierdzającej)


Produkt ten będzie sprzedawała firma ARKRAY Marketing, Inc. (Dystrybutor firmy ARKRAY w Japonii).
Produkt ten jest dostępny jedynie w Japonii i nie będzie sprzedawany w innych krajach.