Wiadomości i Tematy

04 mar 2014

Podwójny pomiar HbA1c i glukozy w 70 sekund.
Jedno narzędzie do zbadania wszystkich potrzebnych parametrów przy cukrzycy.

W poniedziałek, 10 marca, firma ARKRAY, Inc. wprowadzi na rynek ADAMS Hybrid AH-8290, podwójny analizator hemoglobiny glikowanej i glukozy. System pozwala na pomiar kluczowych parametrów cukrzycy, HbA1c (hemoglobina A1c)*1 oraz poziomu glukozy we krwi w jedyne 70 sekund, co wpływa na wydajność pracy wykonywanej w jednostkach zajmujących się badaniem cukrzycy.

W Japonii jest około 9,5 miliona*2 ludzi, którzy prawdopodobnie cierpią na cukrzycę; liczba ta stale rośnie. Badania są bardzo ważne pod względem identyfikacji tych ludzi, aby mogli jak najszybciej rozpocząć leczenie.

HbA1c jest markerem badania cukrzycy, który odzwierciedla średni poziom glukozy we krwi w ciągu ostatnich 1-2 miesięcy. W przypadku diagnozy i leczenia cukrzycy, nabrał znaczenia od ponownej analizy standardów diagnostycznych cukrzycy przeprowadzonej w 2010 r. oraz od zmian związanych z standaryzacją wartości HbA1c*3. Co za tym idzie, potrzeby związane z szybkim pomiarem HbA1c (wraz z pomiarem poziomu glukozy we krwi) stale rosną.

Firma ARKRAY, Inc. wprowadzi na rynek ADAMS Hybrid AH-8290 , analizator, który jednocześnie mierzy HbA1c oraz glukozę w czasie zaledwie 70 sekund, 10 sekund szybciej niż jego poprzednik (model AH-8280). Posiada kompaktową budowę i zajmuje połowę miejsca potrzebnego w przypadku korzystania z oddzielnych instrumentów. Dzięki temu, może być instalowany w małych szpitalach i specjalistycznych klinikach leczących cukrzycę.

To jedyny analizator cukrzycy, który równocześnie wykonuje pomiar HbA1c i glukozy w jednym instrumencie korzystając z metody HPLC*4. ARKRAY, jako pionier badań cukrzycy, jest zaangażowany w rozwój precyzyjnych analizatorów i skoncentrował swoją technologię na stworzeniu tego właśnie produktu. Firma ARKRAY wciąż będzie dostarczała produkty, które spełniają szeroko pojęte potrzeby badań cukrzycy i wnosiła wkład w pracę nad nimi.

Główne funkcje

•Podwójny pomiar HbA1c i glukozy
Pomiar zarówno HbA1c, jak i glukozy (oba ważne parametry cukrzycowe) w jednym instrumencie. Czas pomiaru, to jedynie 70 sekund na próbkę (10 sekund szybciej niż poprzedni model).

•Pomiar z krwi pełnej
Pomiar z krwi pełnej bez konieczności odwirowywania lub innych wstępnych procedur oraz z wyeliminowanymi problemamii skróconym czasem (z funkcją korekcji hematokrytu).

•Pomiary o wysokiej wydajności
Wysoka wydajność: HbA1c wykorzystuje HPLC, podczas gdy pomiar glukozy wykorzystuje metodę GOD/elektrody nadtlenku wodoru. *5

•Kompaktowy projekt
Mały rozmiar, zajmuje połowę miejsca potrzebnego w przypadku korzystania z oddzielnych instrumentów.


ADAMS Hybrid AH-8290

*Wspólny projekt z Sekisui Medical


Wyjaśnienie terminologii

*1 HbA1c (hemoglobina A1c)
Tworzy się, gdy hemoglobina w krwinkach czerwonych łączy się z glukozą. Jest to proporcjonalne do średniego poziomu glukozy we krwi w ciągu ostatnich 1-2 miesięcy. Jest to kluczowy marker powszechnie stosowany od diagnostyki cukrzycy poprzez jej leczenie, aż do kontroli poziomu glukozy we krwi.

*2 Szacowana liczba osób chorych na cukrzycę
Źródło: 'Badanie zdrowia i odżywiania 2012' (Ministry of Health Labor and Welfare 2012)

*3 Kryteria diagnostyczne dla cukrzycy
Zgodnie z poprzednimi kryteriami stosowanymi w diagnozie cukrzycy, w przypadku gdy poziom glukozy we krwi przekraczał określoną wartość podczas badania poziomu glukozy we krwi na czczo, badania poziomu glukozy we krwi nie na czczo,oraz doustnego obciążenia glukozą (2 godziny), pacjent zostawał uznany za osobę typu cukrzycowego. W przypadku, gdy te wartości zostały ponownie przekroczone podczas kolejnego badania w inny dzień, pacjent uznawany był za osobę cierpiącą na cukrzycę i wartość pomiaru HbA1c była pozyskiwana do dodatkowych celów informacyjnych.
Jednak zgodnie z nowymi kryteriami diagnozy cukrzycy przyjętymi 1 lipca 2010 r. wartość HbA1c stała się głównym parametrem badania i jest obecnie również wykorzystywana do określania, czy pacjent jest osobą typu cukrzycowego. Świadczy to o wzroście jej znaczenia. Zgodnie z nowymi kryteriami, w przypadku, gdy wartość określona HbA1c lub wcześniejsza wartość poziomu glukozy we krwi są przekroczone, można przeprowadzić diagnozę cukrzycową.
Dodatkowo, międzynarodowa standaryzacja HbA1c z kwietnia 2012 r. wpłynęła na przejście z wartości JDS (wartości obowiązujące jedynie w Japonii) na wartości NGSP (te stosowane w USA i na całym świecie). Umożliwia to łatwą wymianę informacji związanych z leczeniem i lekami między Japonią a resztą świata.

*4 Metoda HPLC (Wysokowydajna chromatografia cieczowa)
HPLC jest metodą służącą oddzieleniu składników jednostkowych od macierzy i wyliczeniu proporcji całości. Jest to metoda o wysokiej precyzji do wykrywania HbA1c. Firma ARKRAY opracowała pierwszą na świecie metodę dedykowaną HbA1c wykorzystującą HPLC już w 1981 r .; jest ona nadal powszechnie stosowana w jednostkach medycznych.

*5 Metoda GOD/ elektrody nadtlenku wodoru
Gdy glukoza wchodzi w reakcję z enzymem GOD (oksydaza glukozowa), produkowany jest nadtlenek wodoru.
Gdy elektroda wykryje to, możliwy jest pomiar stężenia glukozy.


Przegląd infromacji o ADAMS Hybrid AH-8290

Nazwa ADAMSTM Hybrid AH-8290
Data wprowadzenia na rynek poniedziałek, 10 marca 2014 r.
Specyfikacja  
   Prędkość przetwarzania 70 sek / próbkę
   Zasilanie 300VA
   Wymiary zewnętrzne 530 (szerokość) x 530 (długość) x 530 (wysokość) mm
   Waga Jednostka główna: około 42 kg, urządzenie próbkujące: około 4 kg
Cena 9,600,000 JPY (plus podatek)
Numer zgłoszenia 25B1X00001000042
Klasyfikacja Klasa I (Ogólny wyrób medyczny) / Wyrób medyczny do kontroli wymagający znacznej konserwacji)

Specyfikacja pomiaru HbA1c
   Rodzaj próbki krew pełna, hemolizat
   Elementy do pomiaru HbA1c (stabilna HbA1c) , HbF
   Zasady pomiaru Chromatografia kationowymienna odwróconej fazy
   Zakres pomiaru HbA1c: Wartości NGSP 3-20%
(Wartości IFCC: 14-191mmol/mol)
HbF: 0,0-5%
   Zużycie próbki Około 35 µL (krew pełna), około 400 µL (hemolizat)
   Użyte odczynniki Eluent 80A, Eluent 80B, Roztwór hemolitycny / używany do płukania 80H, Kolumna 80, bufor

Specyfikacja pomiaru glukozy
   Rodzaj próbki krew pełna, surowica, osocze (jeśli pozostawione do odstania)* Krew pełna wykorzystuje korekcję hematokrytu
   Elementy do pomiaru Glukoza
   Zasady pomiaru Metoda amperometryczna z unieruchomioną membraną enzymu GOD / elektrodą H2O2
   Zakres pomiaru 0-500 mg/dL (krew pełna)
0-1000mg/dL (surowica, osocze)
   Zużycie próbki Około 35 uL (krew pełna, osocze, surowica)
   Użyte odczynniki Nabój GOD, wewnętrzny roztwór wzorcowy, Roztwór hemolityczny / używany do płukania 80H, bufor

Eluent 80A, Eluent 80B, Roztwór hemolitycny / używany do płukania 80H, Kolumna 80: Sekisui Medical.

Produkt ten będzie sprzedawała firma ARKRAY Marketing, Inc. (Dystrybutor firmy ARKRAY w Japonii).
Produkt ten jest dostępny jedynie w Japonii i nie będzie sprzedawany w innych krajach.