Wiadomości i Tematy

22 sty 2015

Wprowadzenie do obrotu na Globalny Rynek Cukrzycy kompaktowego analizatora HbA1c

W lutym 2015 roku firma ARKRAY Inc. wypuści na rynek analizator hemoglobiny glikowanej PocketChem A1c. To szybkie oraz proste w użyciu urządzenie do pomiaru HbA1c (hemoglobina-A1c) *1 służy jako marker pozwalający na diagnostykę cukrzycy i znajduje zastosowanie w klinikach i szpitalach.

Tylko 2014 roku ilość pacjentów dotkniętych cukrzycą na całym świecie wrosła do 386.7 milionów, co oznacza, iż co 12 osoba musi zmagać się z tą chorobą. Według szacunków w 2035*2 roku liczba ta osiągnie 592 miliony, dlatego też wczesna diagnoza i jak najszybsze podjęcie leczenia stanowią niezbędny warunek, aby zapobiec zarówno progresji jak i rozwinięciu się komplikacji.
HbA1c stanowi bardzo ważny marker diagnostyczny, odzwierciedlający średni poziom glukozy we krwi w ciągu ostatnich 1-2 miesięcy. Wykorzystywany jest do celów diagnostycznych i w trakcie leczenia cukrzycy. W skrócie, natychmiastowy i dokładny pomiar HbA1c jest warunkiem koniecznym w zakresie diagnostyki cukrzycy.

Firma ARKRAY, Inc. (zwana dalej ARKRAY) przygotowuje się do wprowadzenia do obrotu PocketChem A1c, kompaktowego analizatora, służącego do wykonania szybkiego, za pomocą jedynie czterech kroków, pomiaru HbA1c. Urządzenie to pozwoli lekarzom na szybkie otrzymanie wyników i wczesne wdrożenie leczenia. Ponadto przyczyni się do większej wydajności pracy, skróci czas ponownych badań i oczekiwania na rezultaty, co z kolei przełoży się na mniejsze dolegliwości odczuwane przez pacjentów.

Aktualnie firma ARKRAY zajmuje się dystrybucją produktów dotyczących cukrzycy, takich jak analizator HbA1c, systemy samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi i analizatory glukozy, w ponad osiemdziesięciu krajach na całym świecie. W niedługim czasie planuje również wprowadzić PocketChem A1c, najpierw na rynkach w Indii i w Europie, a zaraz potem na Środkowym Wschodzie, w Afryce i Ameryce ‎‎Łacińskiej.

ARKRAY dąży do wniesienia swojego wkładu na rzecz walki z cukrzycą, poprzez wprowadzanie i zaopatrywanie rynku w odpowiednie produkty zgodnie z zapotrzebowaniem.


Właściwości produktu

•Szybki i prosty pomiar HbA1c

HbA1c można zmierzyć w około 4 minuty, skracając tym samym czas i wysiłek potrzebny na wykonanie pomiaru oraz bez konieczności wirowania.
*Obie przytaczane wartości można wybrać z wartości NGSP, IFCC oraz JDS./p>

•Pomiar przy pobraniu do próbki niewielkiej ilości nierozcieńczonej krwi

Urządzenie wykonuje pomiary już przy 4μL krwi nierozcieńczonej pobranej z opuszki palca lub żyły.

•Mała waga i oszczędność miejsca

Dzięki niewielkim wymiarom i małej wadze nadaje się idealnie do małych i średniej wielkości klinik.

•Bez konserwacji

Urządzenie nie wymaga codziennej konserwacji.PocketChem A1c

Prosty pomiar za pomocą czterech kroków


Opis terminów

*1 HbA1c (hemoglobina)
Powstaje gdy zawarta w czerwonych krwinkach hemoglobina wiąże się z glukozą. Jest proporcjonalna do średniego stężenia glukozy we krwi w ciągu ostatnich 1-2 miesięcy. Stanowi marker diagnostyczny, który znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce cukrzycy, jej leczeniu, a także podczas kontroli poziomu glukozy we krwi.

*2 Szacowana liczba pacjentów dotkniętych cukrzycą
Na podstawie danych z "Diabetes Atlas 6th edition: 2014 Update" [Atlas diabetologiczny Szósta edycja] (Listopad 2014 /Międzynarodowa Federacja Diabetyków (IDF))


Przegląd produktu: PocketChem A1c

Nazwa PocketChem TM A1c
Data wprowadzenia do obrotu Luty 2015
Specyfikacje  
Pomiar docelowy Krew nierozcieńczona
   Element objęty pomiarem Hemoglobina-A1c (HbA1c)
   Metoda pomiaru Metoda powinowactwa boranowego
   Przedział pomiaru Od 4 do 15% (wartość NGSP)
   Wymagany rozmiar próbki 4μL
   Wykorzystywany odczynnik Wyłączny odczynnik dla PocketChem A1c
   Czas pomiaru Około 4 minut na próbkę
   Źródło zasilania Źródło zasilania
   Wymiary zewnętrzne 205 (szerokość) x 135 (długość) x 95 (wysokość) mm
   Waga 0.7kg
Obszar sprzedaży Na całym świecie
*Ten produkt nie będzie dystrybuowany w Japonii.

Niniejszy produkt będzie dystrybuowany przez ARKRAY Health Care Pvt. Ltd. oraz Color Trading Sp. z o. o.